Sunday, 25 December 2011

Nasihat Sepanjang Zaman...

Barang siapa berasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah, maka dia kaya.

Barang siapa suka memandang harta orang lain, dia akan mati miskin.

... Barang siapa tidak redha (tidak rela) dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya, maka dia telah menentang keputusanNya (qadha-’Nya)

Barang siapa memandang remeh kesalahannya, maka dia akan memandang besar kesalahan orang lain.

Barang siapa memandang besar kesalahannya, maka dia akan memandang remeh kesalahan orang lain.

Barang siapa membuka aib orang lain, maka aib keturunannya akan tersingkap.

Barang siapa menggali lubang untuk mencelakakan saudaranya, maka dia sendiri akan terjerumus ke dalamnya.

Barangsiapa bergaul dengan ulama, maka dia akan dimuliakan.

Barang siapa memasuki tempat-tempat biasa dikunjungi orang-orang bodoh, maka dia akan direndahkan.

Dan barang siapa memasuki tempat-tempat maksiat, maka dia akan dituduh berbuat maksiat.

0 comments:

Sunday, 25 December 2011

Nasihat Sepanjang Zaman...

Barang siapa berasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah, maka dia kaya.

Barang siapa suka memandang harta orang lain, dia akan mati miskin.

... Barang siapa tidak redha (tidak rela) dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya, maka dia telah menentang keputusanNya (qadha-’Nya)

Barang siapa memandang remeh kesalahannya, maka dia akan memandang besar kesalahan orang lain.

Barang siapa memandang besar kesalahannya, maka dia akan memandang remeh kesalahan orang lain.

Barang siapa membuka aib orang lain, maka aib keturunannya akan tersingkap.

Barang siapa menggali lubang untuk mencelakakan saudaranya, maka dia sendiri akan terjerumus ke dalamnya.

Barangsiapa bergaul dengan ulama, maka dia akan dimuliakan.

Barang siapa memasuki tempat-tempat biasa dikunjungi orang-orang bodoh, maka dia akan direndahkan.

Dan barang siapa memasuki tempat-tempat maksiat, maka dia akan dituduh berbuat maksiat.

0 comments: